Alfa Risico

Het Alfa risico is het risico om de nulhypothese te verwerpen terwijl deze in feite waar is. Met andere woorden, er wordt een verschil geconstateerd terwijl er in werkelijkheid geen bestaat. Alfa risico wordt genoemd in termen van waarschijnlijkheid (zoals 0,05 of 5%). De waarde (1-alfa) komt overeen met de betrouwbaarheid van een statistische toets. Een significantieniveau alfa = 0,05 komt overeen met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.
Aliassen: Alpha Risc, Type I fout
 
Terug naar woordenboek