Bar Chart

Een bar chart of staafdiagram is een grafische vergelijking van de verschillende grootheden waarin de lengtes van de horizontale of verticale balken de relatieve grootte van de waarden weergeven.
Aliassen: Staaf Diagram
 
Terug naar woordenboek