Cp

Proces Capability index: een maat voor het vermogen van een proces om consistente resultaten te produceren – de verhouding tussen de toelaatbare spreiding en de werkelijke spreiding van de resultaten van een proces. Toegestane spreiding is het verschil tussen de bovenste en onderste specifieke acceptatie limieten (totale tolerantie), de werkelijke spreiding is gedefinieerd als het verschil tussen de bovenste en onderste 3 x sigma deviaties ten opzichte van de gemiddelde waarde (die 99,7% van de normale verdeling weergeven). In formulevorm, Cp = (USL-LSL) / (6 x sigma). Merk op dat dit geen rekening houdt met hoe goed de output is gericht op de doel waarde (centraliteit). Hiervoor wordt Cpk gebruikt. Je op drie manieren naar de proces capabiliteitsindex Cp kijken:
  1. Cp meet het vermogen van een proces om aan de specificatie limieten te voldoen. Het is de verhouding tussen de gewenste en werkelijke variatie.
  2. Meer wiskundig, de Cp is de verhouding van het specificatieverschil (boven – onder) gedeeld door 6-sigma, de spreiding van een normale curve. Minitab geeft de volgende uitleg: ‘Capability statistieken zijn in principe een verhouding tussen de toelaatbare proces spreiding (de breedte van de specificatie-eisen) en de eigenlijke proces spreiding (6s)’
  3. Grafisch, denk aan het plaatsen van een normale curve in het midden tussen de specs. Kijk nu naar de staart gebieden die de specificaties overschrijden. Hoe kleiner deze gebieden, hoe groter de Cp. In deze zin is het vergelijkbaar aan het parts per million, kijken naar de populaire PPM maatregel (delen per miljoen), die het gebied van de normale curve geeft die de specs overschrijden.
Aliassen: Process Capability
Terug naar woordenboek