DSDM

Dynamic Systems Development Method (DSDM) is een methode om succesvol IT-projecten uit te voeren. Kenmerken van DSDM zijn intensieve gebruikersparticipatie, evolutionair prototypen, kwaliteit en snelheid. DSDM is gebaseerd op een iteratieve, incrementele opleverstrategie.
Terug naar woordenboek