Extreme Programming

Extreme Programming (XP) behoort tot de meest toegepast Agile ontwikkelmethodes. Bij XP ligt de nadruk vooral op samenwerking, snelle en vroegtijdige ontwikkeling van software en professionele ontwikkelmethodes. XP is gebaseerd op vier principes: – communicatie – Eenvoud – Feedback – Moed Behalve het iteratief en incrementeel ontwikkelen van software, heeft XP onder andere deze kenmerken: – Teams van ontwikkelaars en gebruikers – Kleine regelmaige opleveringen – Testdriven development – Releaseplanningspel – Iteratieplanningspel – Voortdurende integratie – Duurzaam werktempo
Terug naar woordenboek