Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
FIFO

FIFO = First In, First Out Is een voorraadmanagementsysteem, waarbij als eerste de oudste voorraden worden verkocht. Dit om te verkomen datmen met oude voorraad blijft zitten, waarin de klant niet geïnteresseerd is. Het tegenovergestelde van FIFO is LIFO (zie LIFO). Beiden termen worden ook vaak bij personeelsmanagement gebruikt.

First Time Right

Het in een keer goed doen. Dat wil zeggen dat een product in een keer foutloos wordt geproduceerd, of een dienst foutloos wordt geleverd.

Flow

Een ononderbroken, ongehinderde, liefst stuksgewijze doorstroming van het product of de service door het proces.

Flow charts

Flow charts tonen de activiteiten in een proces, en de volgorde van de activiteiten. Het creëren van een Flow Chart is een van de eerste stappen in een Six Sigma project.

Proces Maps en flowcharts worden vaak als gelijk beschouwd, hoewel Proces Maps meer detail en een tijdlijn bevatten

Flowchart

Een flowchart of stroomdiagram is een grafische weergave van een proces. Het bevat de invoer, uitvoer, de activiteiten en beslismomenten van een proces. Het proces kan op een abstract niveau of juist gedetailleerd niveau worden weergegeven.

Het kan gebruikt worden bij werkinstructies of als middel om de werkstroom te analyseren en optimaliseren.

Aliassen: Stroom diagram
FMEA

FMEA = Failure Mode and Effects Analysis is een methodiek waarbij bij ontwerpprocessen van producten of productiemethoden wordt nagegaan wat de kans is op falen en wat daarbij het optredende risico is. Hierop worden dan acties gedefinieerd om de faalkans terug te brengen. Er wordt op onderdeelniveau (of processtapniveau) gestart en omhoog gewerkt naar het complete product of proces.

Fout

Fout ook wel defect genoemd. Fout is een niet correcte actie, dit kan in software, een proces of een menselijk handelen zijn. De definitie van een fout volgens Lean Six Sigma is alles wat niet voldoet aan de verwachtingen van de klant. De klant geeft dus de maat aan wat goed of fout is en niet de eigen organisatie.

Fout type I

Fout die ertoe leidt om de nulhypothese te verwerpen terwijl deze in feite waar is.

Aliassen: Error type I
Fout type II

Fout die ertoe leidt om de nulhypothese te accepteren terwijl deze in feite onwaar is.

Aliassen: Error type II
Six Sigma
Menu