Flow charts - woordenboek sixsigma.nl

Flow charts

Flow charts tonen de activiteiten in een proces, en de volgorde van de activiteiten. Het creëren van een Flow Chart is een van de eerste stappen in een Six Sigma project. Proces Maps en flowcharts worden vaak als gelijk beschouwd, hoewel Proces Maps meer detail en een tijdlijn bevatten

Terug naar woordenboek