Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Fout type I

Fout die ertoe leidt om de nulhypothese te verwerpen terwijl deze in feite waar is.

Aliassen: Error type I
Six Sigma
Menu