Fout type II

Fout die ertoe leidt om de nulhypothese te accepteren terwijl deze in feite onwaar is.
Aliassen: Error type II
Terug naar woordenboek