Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Gage R&R

Gage R&R is een statistische methode om het meetsysteem te testen op betrouwbare meetresultaten. Gage kan worden vertaald als meter (indicator) en R&R staan voor Repeatability en Reproducability, herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid. Variatie in meetuitkomsten kan zowel menselijke oorzaken hebben als oorzaken in het meetsysteem.
Gage R&R meet de meetfouten in meetsystemen. Het is onderdeel van de Meet Systeem Analyse (MSA)

Gantt Chart

Een Gantt Chart is een staafdiagram en geeft de structuur en tijdsplanning van een project weer en wordt gebruikt als monitoring tool van een project. De Gantt Chart geeft inzicht in: projectduur op de horizontale as, in tijdseenheden (weken, maanden) benodigd voor de uitvoering van het project; Een of meerdere staven per mijlpaal voor de start- en einddatum (de doorlooptijd) van elk projectonderdeel en de verbinding tussen de projectonderdelen en mijlpaal en de onderlinge afhankelijkheid daartussen; De mijlpalen van het project op de verticale as; De verantwoordelijke en betrokken partners voor elk projectonderdeel; De mijlpalen (milestones).

Gemba

Japanse term die werkvloer betekent, de plek waar de dagelijkse activiteiten plaats vinden.

GLM

GLM staat voor General Linear Model, een statistisch lineair model. Met GLM wordt in een lineair model de samenhang van relevante invloedsfactoren op de uitkomst van een proces vastgelegd.

Green Belt

Een Green Belt heeft conform World-class standaarden 8-10 dagen training gehad in Lean of in Lean Six Sigma.

In een Lean Six Sigma Green Belt training worden zowel Lean principes alsook Six Sigma projectzaken behandeld.

Een Green Belt kan doorgroeien naar Black Belt niveau. Coaching krijgt de Green Belt veelal van zijn/ haar (Master) Black Belt.

Bij het MKB (midden- en kleinbedrijf) is een Green Belt meestal een parttime verbeterprojectleider (versus fulltime Black Belts). Voorbeeld van verbeterprojecten zijn: het structureel reduceren van ongelukken of fouten, het verhogen van productie of het versnellen van een stroom facturen.

Bij Multinationals is een Green Belt vaak een projectmedewerker. Een Green Belt heeft dan niet de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid van het project, maar levert wel een belangrijke ondersteunende bijdrage aan een relatief groot project. Dit is ook mogelijk in de rol van projectleider.

Klanttevredenheid

De mate waarin een klant tevreden is met het geleverde product en/of dienst. Sterk afhankelijk van de mate waaraan wordt voldaan aan de CTC’s (Critical to Customer). Tools als KANO kunnen in dit verband worden gebruikt.

Six Sigma
Menu