Hoshin Kanri

betekent vertaald uit het Japans “richting” & shin betekent “naald”. Kan betekent “controle” en ri betekent “reden”. Hoshin Kanri staat vrij vertaald voor een samenhangend, consistent, begrijpelijk en haalbaar beleid. Dit resulteert in acties die toegepast kunnen worden op alle niveaus in de organisatie door alle functies. Consistente toepassing van deze actie en het uitdragen van het beleid, leiden tot het realiseren van (strategische) doelen. De organisatie zal door toepassing hiervan steeds beter worden in ‘ het beter worden’ of wel continue verbeteren van de prestaties en de resultaten. Voor een praktische invulling hiervan kan gebruik gemaakt worden van de X-matrix.
Terug naar woordenboek