Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Lean Six Sigma verbeterprojecten

Projecten waarbij processen worden verbeterd door een combinative van Lean en Six Sigma methodieken. Door Lean wordt verspilling uit processen verwijderd en door Six Sigma wordt, op feiten gebaseerd, de kans op defecte producten verkleind.

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu