Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Master Black Belt

Dit is het hoogste niveau van technische en organisatorische vaardigheden op het Lean Six Sigma gebied. De Master Black Belts (MBB) zijn verantwoordelijk voor technische begeleiding van het Lean Six Sigma programma en zorgen er voor dat het bedrijfs is zelfvoorzienend is in kennis opbouw en LSS opleidingen. Zij zijn de in-house experts in Six Sigma-tools en methodologie.

Aliassen: MBB

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu