MBO

Management by Objectives (MBO) is een proces van het definiëren van doelstellingen binnen een organisatie, waarbij management en medewerkers gezamenlijk akkoord met de doelstellingen en begrijpen wat ze moeten doen en wat van hun verwacht wordt in de organisatie. De term “management by objectives” werd voor het eerst gepopulariseerd door Peter Drucker in zijn 1954 boek ‘The Practice of Management’. De essentie van het MBO is gezamenlijk doelen stellen, het kiezen verloop van de acties en besluitvorming. Een belangrijk onderdeel van het MBO is het meten en de vergelijking van de werkelijke prestaties van de medewerker aan de norm. In het ideale geval wanneer werknemers zelf zijn betrokken bij het stellen van doelen en het kiezen van het verloop van de actie die moet worden gevolgd, zijn ze beter hun taken te vervullen.
Terug naar woordenboek