Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Operationele Definitie

Een metriek, y, output, CTQ of hoe de te verbeteren variabele ook mag heten in uw project, zij moet voor een goede communicatie concreet gemaakt worden.

Denk bijvoobeeld bij het concreet maken (operationaliseren) van een doorlooptijd aan waar deze begint en eindigd, en hoe u wilt meten (bijv. met een stopwatch). Bedenk tevens met wat voor experimentele eenheid we te maken hebben (bijv. week) en wat de eisen van de klant daarbij zijn.

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu