Standaardafwijking

De standaardafwijking (S) is een (steekproef)maat voor de spreiding. het is de wortel van de variantie. De term standaarddeviatie wordt ook wel gebruikt in het Nederlands, een wat letterlijke vertaling uit het Engels.
Terug naar woordenboek