Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Standaardafwijking

De standaardafwijking (S) is een (steekproef)maat voor de spreiding. het is de wortel van de variantie.

De term standaarddeviatie wordt ook wel gebruikt in het Nederlands, een wat letterlijke vertaling uit het Engels.

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu