Stroomdiagram

Een stroomdiagram is een model of benadering van een proces of systeem. Er zijn vele conventies of standaarden voor de te gebruiken symbolen. Binnen ISO blijft het hierbij, binnen Lean Six SIgma verbeterprojecten is dit het begin om uiteindelijk inzicht in de prestaties van processen te krijgen met behulp van een zogenaamde Value Stream Map.
Terug naar woordenboek