Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Value

Value is een meting van de waarde van een product of dienst voor een specifieke klant en is een functie van:

1 De nuttigheid van het product bij het voldoen aan een behoefte van de klant.

2 Dat aan het relatieve belang van de noodzaak is voldaan.

3 Beschikbaarheid van het product of dienst ten opzichte en wanneer het nodig is.

4 Wat het waard is voor de klant. Wat is de klant bereid te betalen.

Aliassen: Waarde
Value Added Time

Value-added time (VAT) is tijd die daadwerkelijk waardevol is en resulteert in een afgewerkt product. In het Nederlands ´Tijd die waarde toevoegt´. Houd er rekening mee dat een klanten alleen nog maar willen betalen voor waarde, als ze voelen dat hun geld wordt verspild als gevolg van onvoldoende of slechte processen, dan zal de klant voortaan zijn inkopen ergens anders doen.

Aliassen: VAT
Value Stream Mapping

Het in kaart brengen van de waardestromen van een organisatie. De processen die bijdragen aan de klantwaarde. Value Stream Mapping (VSM) of Waardestroom analyse is een belangrijk hulpmiddel om processen te verbeteren. Het is een LEAN techniek die gebruikt wordt om in processen verspilling en niet-waarde-toevoegende activiteiten te visualiseren en te kwantificeren.

Een activiteit die waarde toevoegt (voor de klant) moet voldoen aan onderstaande 3 criteria:

 1. Klant wil voor de activiteit betalen.
 2. De activiteit zorgt voor een zinvolle (fysieke ) transformatie van een product of dienst in de ogen van de klant.
 3. Activiteit of bewerking moet in 1 keer goed gaan.

Het is een “papier en potlood” methodiek die in groepsverband wordt uitgevoerd en helpt om de stroom van materiaal en informatie door een proces te zien en te begrijpen. Binnen een productie omgeving is het de materiaal-stroom die in kaart wordt gebracht. Wanneer er in een service of administratieve omgeving gewerkt wordt, bijvoorbeeld een bank, een gemeente of zorginstelling, dan wordt niet de materiaalstroom maar de dossiers, te leveren dienst (maken van paspoort) of het zorgpad in kaart gebracht.

Aliassen: Waardestroom kaarten
Variantie

De variantie is een statistische maat voor de spreiding c.q. variatie.

In formulevorm is de geschatte variatie:

Variantie= som(Ogem – O)^2 / N-1

waarbij O staat voor output van een variabele, Ogem voor het gemiddelde van O staat, en N voor het totaal aantal metingen die gebruikt worden in de calculatie.

Velocity

De Velocity is een maat voor de capaciteit van het Scrumteam, afgemeten aan de hoeveelheid werk die het complete team in één Sprint kan realiseren.

Verbeter Kata

De ‘Verbeter Kata’ is een herhaalde routine om uitdagende doelen te realiseren. Door stap voor stap een obstakel/probleem weg te werken en te leren van de obstakels/problemen die je tegenkomt bij het continue verbeteren.

Aliassen: verbeterkata
Verborgen fabriek

Het fenomeen dat een groot deel van van de activiteiten van niet kwaliteit gerichte bedrijven op gaat aan het produceren van verspilling en het uitvoeren van zinloze taken. Voorbeelden zijn het produceren van producten die niet aan de norm voldoen, het creeren van voorraden en overbodig verschuiven van goederen.
De verborgen fabriek is krachtig om aan te duiden welk potentieel er vrij zou komen als een organisatie zich niet bezig houdt met verspilling, maar met het produceren van kwalitatief goede producten of diensten. Kwaliteitsgoeroe Armand Feigenbaum schatte in 1977 dat de verborgen fabriek 15% tot 40% van de inzet kost. Een gerelateerd begrip is COPQ, Cost of Poor Quality, de Kosten van Slechte Kwaliteit (wat heeft het gekost om een afgekeurd product te produceren).

Aliassen: Hidden Factory
Verspilling

Verspilling omvat alle niet waarde-toevoegende activiteiten vanuit het perspectief van de klant.

De 8 elementen van verspilling zijn:

 1. Onnodig transport.
 2. Onnodige voorraden.
 3. Onnodige beweging van mensen.
 4. Onnodige wachttijden.
 5. Meer of sneller produceren dan nodig (overproductie).
 6. Meer kwaliteit leveren dan de klant uiteindelijk wenst (overprocessing).
 7. Kwaliteitskosten door slechte kwaliteit (afkeur, herbewerking, inspectie).
 8. Verspilling van talent.
Aliassen: Waste, Muda, TIMWOODS
Visgraat diagram

Ook bekend als oorzaak en gevolg diagram of Ishikawa diagram. Een instrument dat wordt gebruikt om te brainstormen over kwaliteitsproblemen. Mogelijke oorzaken worden op een logische wijze gerangschikt langs de ‘graten’ van het diagram.

Aliassen: Oorzaak en gevolg diagram, Ishikawa diagram
Visueel management

Visueel management heeft tot doel het verbeteren van prestaties met behulp van duidelijke in het oog springende visuele middelen.

VOB

VOB – Voice of the Business

De stem van de klant zoals deze wordt vertegenwoordigd door het bedrijf. De VOB wordt verkregen door mensen uit het bedrijf te interviewen, die het bedrijf vertegenwoordigen als ‘klant zijnde’. Een VOB kan ook worden verkregen door klachten, onderzoeken, of opmerkingen te verzamelen van een bedrijf over een bedrijfsproces. Deze data moet daarna worden gedefinieerd in een meetbare eis voor het proces dat verbeterd wordt.

VOC

VOC – Voice of the Customer
‘De stem van de klant’. Deze wordt verkregen door gegevens te verzamelen (b.v. klachten brieven, enquêteresultaten, opmerkingen, marktonderzoek, interviews) die de standpunten en/of behoeften van klanten vertegenwoordigen. Deze data moet worden gedefinieerd in een meetbare eis voor het proces dat verbeterd wordt (CTQ: Critical to Quality).

VSM

Value Stream Mapping (VSM) of Waardestroom analyse is een belangrijk hulpmiddel om processen te verbeteren. Het is een LEAN techniek die gebruikt wordt om in processen verspilling en niet-waarde-toevoegende activiteiten te visualiseren en te kwantificeren.

Een activiteit die waarde toevoegt (voor de klant) moet voldoen aan onderstaande 3 criteria:

 1. Klant wil voor de activiteit betalen.
 2. De activiteit zorgt voor een zinvolle (fysieke ) transformatie van een product of dienst in de ogen van de klant.
 3. Activiteit of bewerking moet in 1 keer goed gaan.

Het is een “papier en potlood” methodiek die in groepsverband wordt uitgevoerd en helpt om de stroom van materiaal en informatie door een proces te zien en te begrijpen. Binnen een productie omgeving is het de materiaal-stroom die in kaart wordt gebracht. Wanneer er in een service of administratieve omgeving gewerkt wordt, bijvoorbeeld een bank, een gemeente of zorginstelling, dan wordt niet de materiaalstroom maar de dossiers, te leveren dienst (maken van paspoort) of het zorgpad in kaart gebracht.

Six Sigma
Menu