Scrum werken – Hoe toepassen in de praktijk met de UPD Scrum Methode

Loop jij met je Scrum Team tegen bepaalde problemen aan? Of kom je juist nog niet van start?

Heb je al een training gevolgd in Scrum, maar loop je nog tegen praktische zaken aan? Werkt het team nog niet optimaal samen, krijg je nog geen grip op het product wat je wil leveren of werkt de rest van de organisatie nog niet mee? Dan is een workshop in één van de onderdelen van de Scrum Roadmap, de Scrum methode van UPD. Klik op de afbeelding om één van de onderdelen verder te bekijken.

Praktisch

Duur: De meeste onderdelen bestaan uit een workshop 1 dag of 1 dagdeel. De onderdelen Events en Portfolio planning duren 2 dagen. De opbouw van een onderdeel kan naast een workshop bestaan uit coaching, om zo de resultaten te borgen. De workshops vinden plaats bij jou op locatie.

Groepsgrootte: Om de kwaliteit van deze workshops te garanderen, hanteren we een deelnemersaantal van maximaal 12 deelnemers: het Scrum Team en eventueel een stakeholder.

Jouw Scrum Team klaarstomen voor succes

0. Voorwaarden

Voordat het Scrum Team kan beginnen is het belangrijk goed na te denken welke vaardigheden de teamleden moeten hebben en wat de scope is van het product. Het kan ook gebeuren dat deze stap is overgeslagen is bij de opstart en dat er nu alsnog behoefte is aan het opstellen van een visie en waar nodig opleidingen.

Wij helpen je met het:

 • doen van een Quickscan;
 • bepalen van de voorwaarden om het team goed te laten functioneren;
 • organiseren van trainingen in Scrum;
 • inrichten van een tool om continu jouw productvisie te kunnen vertalen naar de praktijk.
Boek hier jouw workshop

Stoom mijn team klaar

1. Kick-off

In de kick-off fase zijn alle randvoorwaarden om het Scrum framework toe te passen aanwezig. Het Scrum team is samengesteld en Product Owners en Scrum Masters zijn benoemd. Productvisies zijn helder en team en stakeholders zijn ‘on the same page’. Hoe zorg je er dan voor dat je weet hoe je moet beginnen? In de stap Kick-off ga je onder begeleiding in teamverband aan de slag met verdere ‘vorming’ van je Scrum Team. De sessie duurt één dagdeel (exclusief de voorbereiding die we van het team vragen).

Wij helpen je met het:

 • toetsen van Scrum basiskennis;
 • maken van teamafspraken;
 • opstellen van een team ambitie;
 • ontdekken welke rollen er binnen het team zijn.
Boek hier jouw workshop

Stoom mijn team klaar

2. Events

Je hebt een Scrum training gehad en bent je bewust van de kracht van samenwerking door middel van de Scrum Events: de Sprint, Planning, Daily Scrum, Review en Retrospective. Toch blijft het daadwerkelijk vormgeven hiervan lastig. Hoe richten we ons Scrum bord in? Wat voor soort Retrospective kan ik het beste organiseren? Dit onderdeel bestaat uit twee sessies en coaching.

Wij helpen je met het:

 • effectiever laten verlopen van Scrum Events;
 • praktische tips en templates voor Scrum Events en artefacten;
 • tips voor de verschillen rollen binnen de Scrum Events.
Boek hier jouw workshop

Stoom mijn team klaar

3. Voortgang

De pilaren van Scrum zijn transparantie, inspectie en aanpassing. Tijdens de Scrum Events inspecteert het team de voorgang en worden er vervolgens aanpassingen gedaan. Het moet echter wel transparant zijn hoe de voortgang is. Hoeveel werk hebben we nog te verzetten in de Sprint en halen we het doel?

Wij helpen je met het:

 • maken van afspraken over wanneer iets af is;
 • daarmee voorkomen van lange discussies, want leidt tot betere Scrum Events;
 • krijgen van inzicht wanneer het teams bepaalde onderdelen kan opleveren;
 • vergroten van de snelheid en voorspelbaarheid van het team.
Boek hier jouw workshop

Stoom mijn team klaar

Grip op de waarde van het product

4. Klantwaarde

Laat jouw team zich leiden door wat de klant wil? Weet jij hoe je maximale waarde toevoegt voor jouw eindgebruiker of doelgroep? Veel teams en organisaties laten zich leiden door businesswaarde en vergeten daarmee soms de klant uit het oog. Met Scrum kan valideren dat je hetgeen wat je oplevert ook echt waardevol is voor de klant.

Wij helpen je met het:

 • maximaliseren van klantwaarde;
 • opleveren wat de klant ook echt wil;
 • gebruiken van technieken om klantwaarde te vertalen naar een Product Backlog item;
 • bepalen wanneer een item klaar is om meegenomen te worden in de Sprint Planning;
 • vinden van balans tussen klantwaarde en business waarde;
Boek hier jouw workshop

Geef me grip op mijn product

5. Story mapping

Aan goede ideeën is vaak geen gebrek bij het ontwikkelen van producten of diensten. Sterker nog, de uitdaging is vaak om uit al die geweldige ideeën te kiezen wanneer je tijd beperkt is. Wanneer is het product goed genoeg om uitgebracht te worden? En de moeilijkste vraag om te beantwoorden; Wat doen we niet?

Wij helpen je met het:

 • ordenen en prioriteren van ideeën;
 • maken van een roadmap;
 • nadenken over kansen, risico’s en afhankelijkheden binnen de scope.
Boek hier jouw workshop

Geef me grip op mijn product

6. Backlog management

Onze ervaring is dat er met betrekking tot backlog management vaak oneindig veel vragen zijn. Waar begin je? Hoe gedetailleerd werk je de backlog items uit? Tot hoe ver werk je vooruit? Hoe bepaal je prioriteiten? Hoeveel tijd besteed je hieraan? Hoe betrek je stakeholders en het development team? Welke tools gebruik ik? Hoe word je eigenaar van de backlog? Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Wij helpen je met het:

 • prioriteren van de Backlog;
 • tijd en effort bepalen;
 • gebruiken van software voor het managen van jouw Backlog.
Boek hier jouw workshop

Geef me grip op mijn product

Strategische alignment met de organisatie

7. Stakeholder impact

Ondanks dat stakeholders worden uitgenodigd voor de Sprint Review, kan het zijn dat de samenwerking niet optimaal is. Ze vinden dat ze onvoldoende op de hoogte zijn of geven juist te weinig feedback. Door het verschil in verwachtingen ontstaat er weerstand en haken ze misschien zelfs af. Om dit te voorkomen zijn er tips en tools beschikbaar om de samenwerking te verbeteren.

Wij helpen je met het:

 • in kaart brengen van het ‘stakeholder-speelveld’;
 • inventariseren van de uitdagingen hierin;
 • maken van nieuwe afspraken en acties om de communicatie te verbeteren.
Boek hier jouw workshop

Betrek mijn organisatie

8. Portfolio planning

Binnen de organisatie is jouw team waarschijnlijk niet de enige die producten ontwikkelt voor de klant. Misschien is een ander team hier ook mee bezig of onderhouden andere afdelingen of stakeholders nauwe contacten met deze klant. Zonder coördinatie kan dit leiden tot problemen in de afstemming en daarmee allerlei onduidelijkheden en frustraties. Door afhankelijkheden tussen anderen en jouw team duidelijk te maken zorg je dat je sámen maximale waarde levert aan de klant.

Wij helpen je met het:

 • betrekken van de stakeholders die actief zijn voor dezelfde klanten;
 • organiseren van een gemeenschappelijke planningsessie;
 • inrichten van een structuur om afhankelijkheden te blijven managen.
Boek hier jouw workshop

Betrek mijn organisatie

9. Leiderschap

Als Scrum nieuw is binnen de organisatie is het vaak lastig het leiderschap betrokken te krijgen met jouw team. Vaak is men niet goed op de hoogte wat deze manier van werken inhoudt en is het onduidelijk wat er van hen verwacht wordt. Dit is zonde, want met een goede samenwerking kan het team veel meer bereiken. Ook kan het leiderschap zorgen dat jouw team bepaalde opstakels (impdediments) overkomt.

Wij helpen je met het:

 • betrekken van leiders in de organisatie bij het team;
 • organiseren van een sessie om hun rol duidelijk te maken binnen het Scrum Framework;
 • bepalen hoe zij het team kunnen helpen met bepaalde informatie of het wegnemen van impediments.
Boek hier jouw workshop

Betrek mijn organisatie

De Scrum Roadmap is een manier om te kijken waar jouw team behoefte aan heeft in de ontwikkeling tot een continu verbeterend team. Met een workshop op locatie krijgt jouw team een zetje in de rug, zodat jullie daarna weer verder kunnen. Mocht je team behoefte aan meer begeleiding, dan kunnen extra coaching-uren worden toegevoegd.

Afgestemd op jouw situatie

We kijken bij elk team naar de ontwikkelbehoeften voor het betreffende onderdeel, zoals Kick-off of Voortgang. Hieronder vind je de gemiddelde duur per onderdeel. Mocht jouw situatie veel aanpassing vragen of wil je meerdere teams de workshop laten volgen, dan kan de exacte prijs afwijken.

Fase team

 • 0. Visie en resources: 1 dag workshop à €1.350,- (excl. BTW)
 • 1. Kick-off: 1 dag workshop à €1.350,- (excl. BTW)
 • 2. Events: 2 dagen workshop en 4 uur coaching à €2.950,- (excl. BTW)
 • 3. Voortgang: 1 dagdeel workshop en 4 uur coaching à €1.350,- (excl. BTW)

Fase product

 • 4. Klantwaarde: 1 dag workshop à €1.350,- (excl. BTW)
 • 5. Story mapping: 1 dag workshop en 4 uur coaching à €1.650,- (excl. BTW)
 • 6. Backlog management: 1 dagdeel workshop en 4 uur coaching à €1.350,- (excl. BTW)

Fase organisatie

 • 7. Stakeholder impact: 1 dagdeel workshop en 4 uur coaching à €1.350,- (excl. BTW)
 • 8. Portfolio planning: 2 dagen workshops en 4 uur coaching à €2.950,- (excl. BTW)
 • 9. Leiderschap: 1 dagdeel workshop en 4 uur coaching à €1.350,- (excl. BTW)

Deze opleiding staat momenteel niet gepland, maar kan wel in-company worden gehouden. Meer weten? Bel of mail dan even voor nadere informatie.