Verspilling is overal; ook in het onderwijs

Herken de dingen die geen waarde toevoegen voor de student

Als je bekend bent met de Lean methode, ben je ook vast bekend met Tim Woods. Deze naam is het ezelsbruggetje om de 8 soorten verspilling te onthouden: Transport, Inventory, Motion, Waiting, Overproduction, Overprocessing, Defects & Skills.

verspilling in het onderwijs

Deze verspillingen zijn overal, in iedere omgeving. De kunst is om ze te herkennen en te verminderen.

Verspilling in het onderwijs

De 8 soorten verspilling zijn ook te vinden in het onderwijs, van de ondersteunende diensten tot het primaire proces. We zijn als mensen snel geneigd om een blinde vlek te ontwikkelen voor het herkennen van deze verspillingen. Speciaal daarvoor hebben we bij UPD een poster gemaakt met een aantal treffende voorbeelden binnen het onderwijs.

Deze poster kan in A4 formaat gedownload worden, of we sturen hem kosteloos in A2 formaat op. Op de poster maken we verspillingen tastbaar voor de ondersteunende diensten, de onderwijsgevenden en de studenten.

Herkenbare voorbeelden

Het mooie aan blinde vlekken is dat wanneer ze zichtbaar gemaakt worden, je ze blijft herkennen. Op de poster staan een aantal treffende en herkenbare voorbeelden, zoals:

  • Overbewerking binnen de ondersteunende diensten: Hoeveel handtekeningen moeten er gezet worden voor een factuur betaald kan worden? Bij veel onderwijsinstellingen loopt dat per factuur al snel op naar 3 of 4. Van de onderwijsmanager tot de business controller. Dat maakt het proces traag, foutgevoelig en onnodig complex. Vraag je eens af: Wat zou er gebeuren er één handtekening voldoende zou zijn?
  • Overproductie bij onderwijsgevenden: Worden er nog vakken gegeven waar het bedrijfsleven niets aan heeft? Of lessen die niets te maken hebben met de eindkwalificaties? Binnen een deel van de onderwijsinstellingen is dit nog aan de orde van de dag.
  • Wachtende studenten: Hoeveel tijd zijn de studenten kwijt met wachten? Wachten voor het lokaal, wachten op toetsresultaten, wachten op de docent omdat die te laat is. Wachten is zeker niet waardetoevoegend voor de student. Kan dat niet verminderd worden? Bijvoorbeeld door docenten niet meer van lokaal te laten wisselen, zodat ze altijd op tijd zijn?

Op de poster wordt voor iedere categorie (ondersteunende diensten, onderwijsgevenden en de studenten) de 8 soorten verspilling met een voorbeeld weergegeven. Je kunt de A4 variant downloaden via onderstaande button (er wordt een PDF geopend die je kunt opslaan):

Download de poster

Onze dienstverlening voor het onderwijs

Bij UPD helpen we onderwijsinstellingen en teams om vanuit eigen kracht duurzaam te verbeteren en te vernieuwen. Zo kunnen ze kwalitatief goed onderwijs bieden wat van waarde is voor de student, maatschappij en de arbeidsmarkt. Voor nu en in de toekomst.

Lees hier hoe we dat doen

Liever de poster op A2 formaat?

Geen probleem, zolang de voorraad strekt. Vul onderstaand formulier in en wij zorgen dat je de poster ontvangt. Wij houden uiteraard niet van verspilling, dus het zou zonde zijn om een aantal pakketjes naar dezelfde locatie te sturen. Dus voel je vrij om er meerdere te bestellen. En, mocht er binnenkort één van onze collega’s bij jullie op de locatie zijn? Geef dan even aan hem of haar door dat je de poster graag wilt ontvangen, dan nemen we ze gewoon mee.