Agile Manifesto - de belangrijkste waarden en principes van Agile

Agile Manifesto

De belangrijkste principes van Agile werken

Het Agile Manifesto staat bekend als de basis voor wat we allemaal kennen als de Agile filosofie. Het Manifesto is opgesteld op 13 februari 2001 en is vandaag de dag nog steeds leidend in het gedachtegoed.

Agile Manifesto

In februari 2001 kwamen 17 softwareontwikkelaars bij elkaar in Snowbird, Utah. Tijdens deze informele bijeenkomst werd gesproken over flexibele manieren van softwareontwikkeling. De 17 deelnemers waren allen vertegenwoordigers van een bepaalde Agile stroming om software te ontwikkelen met minimale bureaucratie. Samen stelden zij het Agile Manifesto op en daarbij de principes achter het Manifesto. Op 13 februari 2001 zetten deze 17 developers Agile definitief op de kaart.

Agile is geen methode

Officieel is Agile geen methode, maar een verzamelnaam. Agile kent namelijk meerdere methodes om producten (van oorsprong software) te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn: Extreme programming, Scrum, DSDM, Adaptive Software Development en Crystal. Deze methodes delen het gezamenlijke kenmerk dat ze allemaal streven naar minder bureaucratie tijdens de product- en softwareontwikkeling. In de jaren ’80 en ’90 zijn deze afzonderlijke methodes ontwikkeld door de verschillende experts, die uiteindelijk in 2001 het Agile Manifesto hebben opgesteld.

Waarom is het Agile Manifesto opgesteld?

De softwareontwikkelaars hebben het Agile Manifesto geschreven als handvat voor al het werk wat ze doen. Het manifesto is weliswaar kort, het bevat alle belangrijke principes van het Agile werken. Om te voorkomen dat het Agile gedachtegoed zou uitgroeien tot een complexe verzameling hebben zijn het Agile Manifesto in het leven geroepen. Zodat ze altijd een handvat en gids hebben die ze helpt om op koers te blijven.

Niet meer exclusief voor softwareontwikkeling

Het Agile Manifesto is weliswaar geschreven door softwareontwikkelaars, de Agile filosofie is al lang niet meer voorbehouden aan softwareontwikkeling. De waarden, principes en hulpmiddelen van Agile zijn universeel toepasbaar binnen vrijwel iedere organisatie. En vandaag de dag is Agile niet meer weg te denken uit vrijwel iedere branche en sector.

Meer over Agile

Inhoud van het Agile Manifesto

Het Agile Manifesto is kort maar zeer krachtig – het Engelstalige origineel bestaat uit slechts 68 woorden. Het handvest is vertaald in vele talen, waaronder het Nederlands. De officiële vertaling is:

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software (en producten en diensten) te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we:


Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
Werkende producten boven allesomvattende documentatie
Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
Inspelen op verandering boven het volgen van een plan


Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Achterliggende principes van het Agile Manifesto

We volgen de volgende principes:

 • Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant – door het vroeg en voortdurend opleveren van waardevolle producten.
 • We verwelkomen veranderende eisen, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant.
 • Lever regelmatig werkende producten op. Liefst iedere paar weken, minimaal iedere paar maanden.
 • Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende de ontwikkel opdracht.
 • Laat gemotiveerde individuen werken aan ontwikkelopdrachten. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
 • De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen binnen een ontwikkelteam is door met elkaar te praten.
 • Werkende producten is de belangrijkste maatstaf voor voortgang.
 • Agile processen bevorderen constante ontwikkelsnelheid. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden.
 • Voortdurende aandacht voor een hoge technische kwaliteit en voor een goed ontwerp versterken agile werken
 • Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.
 • De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams.
 • Het team onderzoekt op vaste tijden hoe het effectiever kan worden en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.

Aan de slag met het Agile Manifesto?

Wil je de principes uit het Agile Manifesto toepassen in jouw dagelijkse werk? Dat is niet zo moeilijk, het manifesto is geschreven om eenvoudig de basisprincipes over te brengen. Waarschijnlijk kun je zelf na het lezen van het Agile Manifesto al een aantal toepassingen bedenken.

Toch is het raadzaam om iets dieper in de materie en filosofie te duiken voordat je het op brede schaal toepast. De principes zijn weliswaar simpel, de toepassing in de praktijk kan soms wat lastiger zijn. Om de praktische toepassing zo effectief mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk de principes te begrijpen en te doorleven. Daar kunnen we je bij helpen. Bijvoorbeeld tijdens de Agile & Scrum Basics training.

Agile en Scrum Basics