Green Belt project in het verpleeg- en verzorgingshuis

Dieetvoeding onder de loupe

Bij het nadenken over een verbeterproject is het ook belangrijk te beschrijven wat je níét gaat realiseren. Deze les uit de Green Belt opleiding had verpleegkundige gerontologie en geriatrie Helga Padding goed ter harte genomen. “Mijn project heeft niet tot doel om ervoor te zorgen dat er minder dieetvoeding wordt voorgeschreven. Dat wilde ik vanaf het begin helder hebben.

Waar ben ik dan wel mee bezig? Ik beschrijf hoe dieetvoeding, drankjes waar clienten van aansterken, wordt voorgeschreven op de afdeling psychogeriatrie en wat er daarbij mogelijkerwijs verbeterd zou kunnen worden. Mensen die thuis wonen, kunnen dieetvoeding op recept afhalen bij de apotheek. Dieetvoeding voor bewoners van de verpleeg- en verzorgingsafdelingen van advies- en behandelcentrum Weidesteyn (onderdeel van Zorgpalet) kan hier in de winkel in de hal afgehaald worden door zorgverleners, en zelfs door bewoners. Totaal onoverzichtelijk dus. Lean zegt: meten is weten.”

Tellen en analyseren

Verpleegkundige Helga Padding is dus gaan tellen. “Hoeveel dieetvoeding wordt er opgehaald in de winkel? Naar welke afdelingen gaat dat? Wordt dat ook daadwerkelijk aan de bewoners gegeven? Heeft de afdeling een grote voorraad? Uit de analyse van deze gegevens bleek dat maar de helft van alle voorgeschreven dieetvoeding ook daadwerkelijk wordt afgehaald in de winkel. Vervolgens heb ik, samen met twee andere Green Belts, gekeken wie nu eigenlijk dieetvoeding voorgeschreven krijgt door de diëtiste. Dat bleek niet zo eenvoudig, want de diëtisten hebben hun eigen registratiesysteem in Word. We hebben nu afgesproken dat de diëtisten hun rapportages ook gaan invoeren in het digitale zorgdossier, zodat iedereen kan zien wie dieetvoeding heeft voorgeschreven gekregen en wie niet. Er komen ook afspraken over duidelijke evaluatiedata. De verwachting is dat dieetvoeding daardoor voor kortere periodes zal worden voorgeschreven. Er is zeker ook nog winst te boeken bij de voorraden die op de afdeling worden aangehouden. Om te beginnen worden die voorraden sinds kort achter in de kast aangevuld, zodat er minder voeding moet worden weggegooid omdat het over de datum heen is. Soms stopt een bewoner met voeding of wil hij een andere smaak. Vroeger bleef de oude voorraad dan op de afdeling liggen. Nu hebben we afgesproken met de winkel dat ze deze terugnemen. Als iemand het terugbrengt, natuurlijk. Hoe we dat gaan organiseren, moet ik nog uitpuzzelen.” Dieetvoeding onder de loupe met lean

“Er is zeker ook nog winst te boeken bij de voorraden dieetvoeding die op de afdeling worden aangehouden”, stelt verpleegkundige gerontologie en geriatrie Helga Padding. Ze is dus nog niet klaar…