Lean and Meaningful - sixsigma.nl

Lean and Meaningful

Lean is namelijk niet Mean

Lean and Mean? Op het woord Lean volgt in de volksmond vaak de kreet Mean. Maar Lean is niet gemeen, het gaat over het Continu Verbeteren van processen en het toevoegen van maximale waarde, in het belang van de klant. In de kosten snijden of wegbezuinigen is totaal andere koek en heeft niets te maken met de essentie van Lean. Vaak ontstaat er na de eerste bezuinigingsronde een neerwaartse spiraal voor zowel medewerker als klant. De zinsnede Lean and Meaningful past beter bij organisaties die succesvol veranderen dan de leuze Lean and Mean. Associaties met boksers en body builders kunnen de prullenbak in.

Lean and Mean

Waarde toevoegen voor de lange termijn

Lean staat voor hogere efficiëntie, hogere winst en grotere klanttevredenheid op de lange termijn. Oplossingen voor de korte termijn leveren vaker ontevreden medewerkers en klanten op dan een langdurig hoger rendement. Lean succesvol implementeren staat voor het toevoegen van waarde voor de klant, de medewerkers en de leveranciers.

Efficiënter werken in de zorg

Iedere organisatie kampt met verspillingen, ook zorginstellingen hebben ermee te maken. Medewerkers en patiënten zijn daarvan de dupe. Kostenbesparingen zorgen vaak voor een hogere werkdruk en minder zorg voor de patiënt. De insteek van Lean is anders. Lean helpt om werkprocessen beter op elkaar af te stemmen en de klant profiteert daar juist van. Dat zien we bijvoorbeeld bij Zorgpalet. Door een aantal Lean initiatieven zijn heel wat kleine verbeteringen gerealiseerd. Hierdoor kunnen zorgverleners beter doen waar ze voor zijn aangenomen: patiënten verzorgen en aandacht bieden. Zo wordt Lean Meaningful.

Tijd en kosten besparen en een hogere klanttevredenheid?

Nog een voorbeeld van Lean and Meaningful, uit een totaal andere hoek. Bij de klantenservice van Interpolis lag het aantal onnodige dossierhandelingen erg hoog en daarmee ook de kosten en doorlooptijd per dossier. Minder service leveren of telefoongesprekken bekorten komt ogenschijnlijk de doorlooptijd ten goede, maar dat soort schijnoplossingen zorgt voor irritaties bij klanten en medewerkers. In plaats daarvan koos Interpolis voor verbeteren met Lean Six Sigma. Dat werkte! De behandeltijd per dossier ging fors naar beneden. De productiviteit van de medewerkers ging hierdoor omhoog en de doorlooptijd voor de klant omlaag. Resultaat: klanten en tegenpartijen waren meer tevreden over de afhandeling van schadedossiers. En ja, dit levert ook een kostenbesparing op van €600.000 per jaar.

Lean and Meaningful voor langdurig resultaat

Organisaties die Lean en Meaningful werken kunnen zich blijven verbeteren. Met tevreden medewerkers en klanten als langdurig resultaat.