Lean Manufacturing als middel om de publieke opinie te beïnvloeden?

Hoe Lean Manufacturing Nike weer in een positief daglicht zette.

Eind vorige eeuw werd sportartikelenfabrikant Nike beschuldigd van het gebruik van ‘Sweatshops’ in het productieproces. Sindsdien werden de productieprocessen bij Nike regelmatig door media en critici onder de loep genomen, waardoor de focus bij Nike werd verschoven naar de kwaliteit en effectiviteit van de productieprocessen.

Lean Manufacturing bij Nike

Als toonaangevend sportmerk werd Nike gedwongen om te reageren op de negatieve publiciteit rondom de Sweatshops. Dat deed het bedrijf door het opzetten van een gedragscode voor leveranciers, gevolgd door het bijdragen aan een gedragscode voor fabrieken. Deze gedragscode evolueerde in 1999 tot de ‘Fair Labour Association’.

A walk down memory lane…

Ons platform Sixsigma.nl bestaat al meer dan 20 jaar. Sinds de start is er een ongekende hoeveelheid artikelen gepubliceerd. Over het algemeen proberen we de content op het platform zoveel mogelijk actueel te houden. Maar soms zijn er artikelen die we niet inhoudelijk willen of kunnen veranderen. We gebruiken deze artikelen als time-capsule, zij geven ons een kijkje in ons eigen verleden. Zoals dit artikel. We realiseren ons dat de inhoud oud en misschien achterhaald is, maar jou als lezer wel een beeld van de tijdgeest geeft.

Lean Manufacturing geeft Nike weer een positieve impuls

Na alle negatieve publiciteit hebben de productieprocessen van Nike de afgelopen jaren weer positieve aandacht gekregen. In de Sustainable Business Performance Summary over FY10/11 geeft Nike inzage in de fraaie resultaten die door het gebruik van Lean Manufacturing zijn bereikt.

Het rapport beschrijft hoe Lean methodieken voor een betere productie hebben gezorgd, door een vermindering van verspilling van vooral materialen en tijd. Wat resulteerde in een efficiëntieverbetering in de hele supply chain. Enkele van deze verbeteringen zijn:

  • – 50% verlaging van foutieve productie
  • – 40% snellere doorlooptijden
  • – 20% productiviteitsverbetering
  • – 30% verlaging in de benodigde tijd voor de introductie van nieuwe modellen
Nike

Lean Manufacturing als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Door het gebruik van Lean Manufacturing heeft Nike heeft de verspilling van materialen en tijd drastische verlaagd. Deze verlaging staat in direct verband met de door Nike opgestelde MVO doelstellingen.

Mark Parker, CEO van Nike, in een officieel statement: “Maatschappelijk ondernemen bij Nike betekent gefocust zijn op de groei en ontwikkeling van ons bedrijfsmodel. Dit betekent rendabele groei waarbij Lean Manufacturing wordt gebruikt om de efficiëntie te verbeteren. Daarbij streven wij naar een zo laag mogelijke impact op onze omgeving en proberen wij hulpmiddelen in te zetten om een positieve verandering in de hele supply chain te bewerkstelligen. “


Over dit artikel

Dit artikel is ook in het Engels verschenen als ‘Nike Strikes Gold with Lean Manufacturing’. Dit artikel is te lezen op www.processexcellencenetwork.com