Wat maakt teams succesvol?

7 ingrediënten voor succesvolle teams

Het succes van teams is een veelbesproken – en beschreven – onderwerp. Het blijft namelijk een fascinerend onderwerp; Hoe zorg je dat een groep van professionals meer is dan de som der delen? Toonaangevende onderzoekers en onderzoeksinstituten hebben zich al gericht op deze specifieke vraag. In het artikel van Martin van den Berg bespreekt hij 7 belangrijke ingrediënten voor succesvolle teams.

Ingredienten voor succesvolle teams

In zijn artikel begint hij met het fundament; Diversiteit binnen de teams. En met diversiteit bedoelen we in deze context de juiste spreiding en balans tussen teamrollen, karakters, taakgericht en procesgerichte persoonlijkheden. Uit onderzoek van Meredith Belbin blijkt namelijk dat teams die elkaar goed aanvullen op het gebied van karakter, succesvoller zijn dan teams die elkaar goed aanvullen op deskundigheid.

7 ingrediënten voor succesvolle teams

In zijn artikel behandelt Martin vervolgens de 7 ingrediënten die cruciaal zijn voor het succes van teams. In vogelvlucht:

  • Purpose en Koers: Uit onderzoek van Dr. Karen Derksen blijkt dat teams die een gezamenlijk doel hebben en weten waar ze naar to werken, effectiever zijn dan teams die dit ontberen.
  • Betrokkenheid: Vervolgens is het zaak om het hele team, als collectief, betrokken te hebben bij het doel dat ze nastreven. De meest succesvolle teams zetten het doel van team boven de persoonlijke doelen.
  • Organisatie van werk: Met het doel voor ogen moeten teams een gezamenlijke planning hebben, die het behalen van de doelstellingen ondersteunt. Bij voorkeur gebeurt de taakverdeling en de planning door de teamleden zelf.
  • Teamdynamiek: Communiceren is een vak. Teams moeten leren om effectief met elkaar te communiceren. Chris Argyris heeft hiervoor de Reflecteren in Actie methode ontwikkeld die teams hiermee kan helpen.
  • Teamleren: Om teams in staat te stellen om continu te kunnen blijven leren, is het essentieel dat zij de vrijheid voelen om fouten te mogen maken. En dat ze bij het maken fouten ook weten hoe ze hier van kunnen leren. Bijvoorbeeld met behulp van Double Loop Leren (Argyris).
  • Leiderschap: Het leiderschap is essentieel voor het succes van het team. Hoe het leiderschap is ingericht kan variëren. Bijvoorbeeld doordat het team zelf een leider kiest. Wat belangrijk is dat teams het meest succesvol zijn als ze één leider hebben.
  • Psychologische veiligheid: Deze term is geïntroduceerd door Amy Edmondson. Zij stelt dat succesvolle teams veel meer fouten maken dan niet succesvolle teams. Tenminste zo lijkt het op het eerste gezicht. De waarheid is net iets anders. Succesvolle teams voelen de vrijheid om fouten te maken en zullen ze dus sneller erkennen. Zij weten namelijk dat het erkennen hiervan leidt tot het gezamenlijk leren. En dat kan alleen in een omgeving waarin ieder teamlid de vrijheid voelt om open met elkaar van gedachten te wisselen.

Lees het hele artikel

Hierboven is een korte samenvatting van het artikel van Martin van den Berg. Wil je meer weten over de 7 ingrediënten voor succesvolle teams? Lees dan het hele artikel op de website van UPD.

Lees het artikel

Zelf aan de slag met succesvolle teams?

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, zijn er flink wat onderwerpen waar teams aan kunnen werken om succesvoller te worden. In ons curriculum hebben we een aantal trainingen die hier direct aan bijdragen. Hieronder hebben we een aantal voorbeeld voor je verzameld. Wil je meer weten over hoe onze trainingen hierbij kunnen ondersteunen? Bel dan even naar 020 – 345 3015.

Trainingen voor succesvollere teams

Effectief communiceren

Teamleden leren om zich bewust te worden van hun eigen defensieve patronen en deze te doorbreken. Het gevolg is dat de communicatie in het team effectiever wordt en teamleden gestimuleerd worden om van én met elkaar te leren.

Bekijk de training

Omgaan met Weerstand

Weerstand is funest voor succesvolle teams. In deze training leren we teamleden om weerstand in een vroeg stadium te herkennen en om te buigen. En dat geldt niet alleen voor weerstand bij de ander, maar ook bij de deelnemers zelf.

Bekijk de training

Masterclass Belbin Teamrolmanagement

In deze Masterclass leren de deelnemers alles over het teamrolmodel van Belbin. En ze leren hoe ze het kunnen toepassen om te werken aan effectieve en succesvolle teams.

Bekijk de training