Lean methode of Lean filosofie?

Lean richt zich op het minimaliseren van verspilling en op het toevoegen van waarde voor de klant in bedrijfsprocessen. De filosofie vindt zijn oorsprong bij Toyota. De Japanse autofabrikant strijdt al sinds de jaren vijftig tegen verspilling. Verspilling zegt Toyota, is herkenbaar in elke taak en elk bedrijfsproces waar een klant niet voor wil betalen. Een bedrijf is werkelijk Lean als het denkt en handelt in het belang van de klant, overal en altijd.

Lean methode of filosofie Is Lean een methode of is Lean een filosofie? Veel organisaties kopiëren de zichtbare aspecten van Lean, maar niet de routines die erachter zitten. Dat is niet de beste manier om Lean vast te leggen in het DNA van een organisatie en haar omgeving. Hoe moet het dan wel?

De filosofie van de 4 P’s

Toyota hanteert 4 principes, de 4 P’s: Philosophy, Process, People (en Partners) en Problem solving. Deze principes verheffen Lean van methodiek tot bedrijfsfilosofie. Philosophy staat voor het denken op de lange termijn. Het gaat niet om de snelle en vluchtige veranderingen. Lean vraagt om een stip op de horizon. Process is het elimineren van verspillingen in de bedrijfsprocessen. Het optimaal (her)inrichten en Continu Verbeteren, waarbij de waarde voor klanten en medewerkers altijd voorop staat. People en partners betekent dat medewerkers, het management en de leveranciers, zich de Lean filosofie eigen moeten maken. Bij het speuren naar mogelijkheden voor verbetering is iedereen betrokken, ook de partijen waar een organisatie mee samenwerkt. Problem solving onderstreept dat een bedrijf de mogelijkheden voor verbetering niet alleen ontdekt, maar dat er met die ontdekkingen ook echt iets gebeurt. Toyota heeft daarvoor een strak geregisseerd stappenplan ontwikkeld: Toyota Kata. Toyota Verbeter Kata is een routine die werknemers gebruiken om iedere dag kleine stapjes te maken in de richting van een gesteld doel. Coaching Kata betekent dat leidinggevenden zich daarbij opstellen als coach of zelfs mentor. Vaste routines van managers en medewerkers brengen teams op één lijn, zodat ze in staat zijn om doelen te bereiken.

De Kata-aanpak is zeer gestructureerd

  • Een onduidelijke / ongrijpbare ambitie wordt teruggebracht naar een concrete en haalbare doelstelling.
  • Voortdurend worden kleine stapjes vooruit gemaakt, die telkens opnieuw worden afgezet tegen het doel en de uitdaging. Werknemers ontwikkelen een mindset waarin zij dagelijks bezig zijn met leren en verbeteren. Dat leidt tot excellente dienstverlening en duurzame waardecreatie.
  • Werknemers worden positief uitgedaagd en geactiveerd. Ze krijgen helder voor ogen dat alles wat ze doen ten goede kan komen aan de doelstellingen van het bedrijf.
Meer weten over de Kata? Neem contact op met UPD of kijk hier.