Lean en Lean Six Sigma Implementatie

door UPD

De weg naar blijvend succes is niet kort en ook niet altijd gemakkelijk. Continu verbeteren vraagt om een cultuuromslag en daarom is UPD graag uw partner bij vraagstukken rondom implementaties van Lean en Lean Six Sigma en verandermanagement.

Continu verbeteren bij Quion

Implementatie

UPD helpt uw organisatie het ‘verbetervliegwiel’ op gang te brengen door het verzorgen van de volledige uitrol van Lean en Lean Six Sigma programma’s.

Lean Six Sigma wordt vaak aangeduid als een kant en klare verbetermethodiek-toolbox. Onterecht, maar wel te verklaren. Investeren in de zichtbare tools  en concepten van Lean Six Sigma levert op korte termijn de gewenste resultaten op. Resultaten van korte duur, want zonder cultuuromslag in alle lagen van de organisatie vallen veel organisaties weer terug in hun oude gedrag.

Voor zowel Lean als Lean Six Sigma geldt dat de échte doorbraken in resultaten worden behaald indien de organisatie de ‘filosofie achter de methodiek’ doorleeft en breed doorvoert in de organisatie. Het is de wijze van denken en doen die uiteindelijk het verschil maakt. Organisaties die werken met Lean of Lean Six Sigma behalen resultaten omdat op alle niveaus van de organisatie, de focus gericht is op de klant, het in één keer goed principe en het voorkomen van verspilling en variatie.

Cultuuromslag

In onze visie is er geen sprake van een ‘korte route’ naar succes. Implementatie van Lean en Lean Six Sigma vraagt om een cultuuromslag waarin het streven naar perfectie de essentie vormt binnen elke laag van de organisatie. Iedere medewerker vraagt zich bij alles wat hij of zij doet het volgende af: kan het beter, sneller, effectiever of goedkoper? De aanpak van UPD richt zich op het bereiken van deze cultuuromslag. Het is een weg van vallen en opstaan, gedreven vanuit een strategische keuze om de klant centraal te stellen.

Top-down meets bottom-up: integrale benadering

UPD gelooft in een integrale aanpak. We combineren de beste aspecten van de top-down en bottom-up met elkaar om zo verbinding te creëren tussen alle lagen van de organisatie. Door klein en kristalhelder aantoonbaar te verbeteren, realiseren we stapsgewijs de visie en strategie die het topmanagement aangeeft.

Het topmanagement begeleidt, faciliteert en coacht deze verandercyclus. We benutten de snelheid en structuur die typerend zijn voor de top-down benadering en interveniëren op het risico dat medewerkers gedemotiveerd raken. De bottom-up aanpak geeft een grote betrokkenheid en standaardisatie van de bereikte resultaten. Vanuit deze standaard blijven we continu verbeteren in alle lagen van de organisatie.

Continu verbeteren met richting en resultaat

 1. Doel en strategie
  Het managementteam of de directie bepaalt het doel, de urgentie en de te volgen implementatiestrategie. Vaak wordt hierbij de Maturity Level Benchmark als uitgangspunt genomen. Aan de hand van de volwassenheid van de processen kunnen we vaststellen in welke fase uw organisatie zich bevindt en welke aanpak hier het beste op inspeelt.
 2. Training
  De medewerkers en het (top)management krijgen training in Lean of Lean Six Sigma. Daarnaast wordt het (top)management uitgerust met de juiste kennis en vaardigheden om de medewerkers succesvol te kunnen coachen, faciliteren en begeleiden. Parallel hieraan is het belangrijk om aandacht te besteden aan het inrichten van standaardisatie van projectselectie en tollgate reviews.
 3. Start klein
  Het verbeteren van werkprocessen start daar waar de urgentie en het draagvlak bij het management groot is. Het aanpakken van verbeterinitiatieven gebeurt onder leiding van Green en/of Black Belts, die in hun eerste projecten gecoacht worden door consultants van UPD. UPD kan ook de capaciteit leveren om projecten uit te voeren, mocht het nodig zijn om bijvoorbeeld de snelheid van verbeteren en de succesratio omhoog te brengen.
 4. Trap van verbetering 
  Nadat  de projecten succesvol zijn afgerond in een eerdere fase en er voldoende kritische massa is bereikt om de aanpak in de huidige fase te continueren, start het implementeren van een volgend onderdeel van het verbeterprogramma. Implementatie vindt aldus “dakpansgewijs” plaats. Tegelijkertijd is er sprake van een ‘implementatieversnelling’, omdat de Green Belts en Black Belts uit de eerste groep opgeleiden, volgens het “train the trainer” en “coach the coach” – principe, steeds meer werkzaamheden van UPD kunnen gaan overnemen.

We implementeren aan de hand van een centraal vastgestelde structuur, onder begeleiding van een programmamanager. Deze rapporteert rechtstreeks aan het managementteam of de directie. Wij begrijpen dat  de programmamanager van uw eigen organisatie soms met de handen in het haar zit als het gaat om confrontaties met patronen in uw bedrijfscultuur. UPD kan als sparringspartner verfrissende handvatten aanreiken. In sommige gevallen kan het van toegevoegde waarde zijn om de rol van programmamanager door ons, als een neutrale expert, in te laten vullen.

Aanpak met Impact

Als organisatie wilt u natuurlijk uw doelen bereiken. Bijvoorbeeld op het gebied van klantgerichtheid, rendement, winstgevendheid, groei of een verbeterde samenwerking. Zijn uw doelstellingen zo helder dat u er een scheepskompas op kunt instellen? Als u op vakantie gaat heeft u immers ook een concreet beeld nodig van uw bestemming, om de juiste kleding in uw koffer of rugzak te doen? Zijn uw doelstellingen niet zo helder en duidelijk als u dacht? Grijp de kans en leg de verbinding tussen uw droom, lange termijn doorbraken, doelstellingen en verbeterprioriteiten!

Doorbraken zijn een vertaling van uw dromen. Wij onderscheiden doorbraken van doelstellingen. Een doorbraak is een concreet lange termijn doel, waar u nog niet van weet hoe u deze gaat realiseren. Waarschijnlijk onderkend u meerdere doorbraken voor uw organisatie. Vervolgens vertalen we elke doorbraak naar benodigde doelstellingen op jaarbasis en verbeterprioriteiten. De verbeterprioriteiten worden bepaald door obstakels die u vertragen of u er zelfs van weerhouden uw doorbraken te realiseren.

Onze consultants denken graag met u mee om de broodnodige focus, samenwerking, synergie en impact te realiseren via moderatie van strategische sessies, advisering en programmamanagement.
In kleine en kristalheldere stapjes verbeteren en zo doelgericht en duurzaam uw doelstellingen en doorbraken realiseren; dat is onze missie!

Contact

Uw situatie is uniek en vraagt om een unieke aanpak. De aanpak van UPD is altijd op maat en flexibel. Zo zijn interventies mogelijk, omdat dingen nu eenmaal anders kunnen gaan dan verwacht.

Wilt u graag meer informatie over de mogelijkheden rondom advies, implementatie of projectuitvoering, aarzel dan niet contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.