Consequent, in 1 keer goed leveren: wat levert me dat op?

Het Lean BPM-assessment geeft u een onderbouwd en overzichtelijk beeld

Een klant wil vandaag de dag niet meer worden geconfronteerd met verrassingen. De klant verwacht consequent de toegezegde kwaliteit. Daarbij moet de dienst in 1 keer goed worden afgeleverd. Dit is niet alleen gunstig voor de klant (die er blij van wordt); het scheelt de organisatie ook aanzienlijk aan inzet van mensen en IT-capaciteit (en dus geld) bij klachten, herstelwerk en voorraadvorming. Met Lean BMP combineert een organisatie haar zoektocht naar snelle en kwalitatief hoogwaardige processen (lean) met een beheerste en gecontroleerde inbedding in de organisatie (BPM). Hoe goed staan we ervoor? Welke wijzigingen moeten we in onze processen doorvoeren om inderdaad ‘consequent in 1 x goed’ te werken? Wat kost me dat? En wat schiet ik ermee op? Met het Lean BPM-assessment beantwoordt u deze vragen en brengt u alle benodigde aanpassingen in kaart.

Doelstelling van het Lean BPM-Assessment

Het Lean BPM-assessment geeft u een bestek met onderbouwde, door de medewerkers gedragen verbeteracties die stuk voor stuk bijdragen aan de kwaliteit van uw dienstverlening tegen een betaalbare prijs voor uw klant/opdrachtgever. Met het bestek in handen bent u in staat om de verbetervoorstellen te prioriteren op waarde en gericht verbeterprojecten te initiëren in uw organisatie.

Aanpak bij het Lean BPM-Assessment

In het Lean BPM-assessment nemen uw medewerkers in samenwerking met UPD het doelproces (of doelprocessen) onder de loep met als hoofdvraag: hoe goed staan we er nu voor? Dit wordt gedaan in interactieve workshops, waarin de medewerkers door de UPD consultant worden uitgedaagd om samen de soms confronterende vragen te beantwoorden. Enerzijds wordt bepaald in welke mate het doelproces reeds ‘Lean BPM’ is. Welke elementen zijn al aanwezig? In welke mate zijn deze actueel? In welke mate worden ze ook daadwerkelijk in de operatie gebruikt? Anderzijds wordt bepaald wat de huidige performance is van het doelproces. Welke volumes gaan door het doelproces? Hoe ‘goed’ werkt het doelproces in de ogen van de klant? Welke verstorende factoren zijn aanwezig in het doelproces die het ‘consequent in 1 x goed’ afhandelen in de weg staan? Op basis van dit inzicht doen uw medewerkers volgens de Leanaanpak verbetervoorstellen. Welke wijzigingen moeten we in onze processen doorvoeren om inderdaad ‘consequent in 1 x goed’ te werken? Elke wijziging wordt op waarde ingeschat. Hieruit resulteert per wijziging een business case. Het gehele traject inclusief alle deelproducten worden verzameld in een eindrapportage.

Wat levert het Lean BPM Assessment u op?

 
  • U heeft een onderbouwd en overzichtelijk beeld van de kwaliteit van uw dienstverlening vanuit de ogen van uw klant in relatie tot de kosten die u maakt;
  • U heeft een door uw medewerkers gedragen overzicht met verbetervoorstellen (inclusief business cases), die u kunt prioriteren op waarde en welke u direct kunt gebruiken om verbeterprojecten te initiëren in de organisatie;
  • U en uw medewerkers doen ervaring op met de belangrijkste denkstappen en technieken uit Lean Six Sigma en BPM.

Uw investering

 
  • Tijdsbesteding van u en uw medewerkers (afhankelijk van de scope)
  • Begeleiding UPD (1 Black Belt)
  • Prijs op aanvraag

Contact

De scope van het assessment en daarmee het benodigd aantal dagen om het assessment uit te voeren is afhankelijk van het aantal doelprocessen en de grootte ervan. Ten behoeve van de workshops is documentanalyse door de UPD consultant vereist (huidige procesdocumentatie en performance-rapportages). Graag stemmen we samen met u af wat de scope is en hoeveel dagen inzet dit vergt van uw medewerkers en de UPD consultant. Neemt u voor meer informatie over de mogelijkheden rondom advies, implementatie of projectuitvoering, gerust contact op met ons op voor een vrijblijvend gesprek.