Start met een Quickscan

Herken knelpunten en verbeter uw werkprocessen

Streeft u naar een hogere klanttevredenheid, een betere dienstverlening en lagere operationele kosten? Weet u niet waar uw verbeterpotentieel ligt of hoe u uw verbeterprioriteiten vaststelt?

Hoe werkt de Quickscan?

Met een Quick Scan stellen we samen vast welke punten binnen uw werkproces beter kunnen en wat deze verbetering voor u zal opleveren. Na de Quickscan van UPD heeft u inzicht in uw verbeterpotentieel en een concreet verbeterplan.

We werken volgens een gestructureerde aanpak waarin we samen vaststellen welke punten in uw werkprocessen kunnen worden verbeterd en wat dit op gaat leveren.

Quickscan Proces

Met de uitkomst ervan kunnen we exact bepalen welke vervolgstappen er moeten worden gezet, hoe we deze samen met uw medewerkers kunnen implementeren en tot welke verbeteringen dit precies gaat leiden.

Quick Scan

De voordelen van een Quickscan

  • Identificatie verbeterpotentieel, 0-meting
  • Kosten baten overzicht
  • Indentificatie van quick wins
  • Input verbeterprogramma
  • Draagvlak voor het verbeterprogramma

Waarom een Quickscan door UPD?

Van nature vinden mensen verandering een uitdaging. In de praktijk blijkt dat veel verandertrajecten mislukken. Dit kost organisaties enorm veel geld, al is dat niet altijd zichtbaar. UPD heeft jarenlange ervaring met complexe implementatietrajecten, procesoptimalisatie en het realiseren van gedrags- en cultuurverandering bij  grote en kleine organisaties in tal van branches. Met aantoonbaar resultaat.

Niet voor niets geeft UPD een ROI garantie van minimaal 200%.

Een Quickscan in de praktijk

Benieuwd hoe een Quickscan in de praktijk werkt? De inzet van de Quickscan binnen een bedrijf dat service verleend rond de hypotheekfinanciering wordt in deze businesscase helder uiteengezet.

Meer informatie over de Quickscan?

Investeer een uur in een waardevol gesprek met een van onze specialisten over wat een Quick Scan voor uw bedrijfsvoering kan opleveren.