5 Whys - woordenboek sixsigma.nl

5 Whys

Five times Why: Het op bijna kinderlijke wijze doorvragen (Why?) in interviews maakt deze manier van doorvragen vaak de kernoorzaak van een probleem duidelijk.
Aliassen: 5 times why?
 
Terug naar woordenboek