Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Extreme Programming

Extreme Programming (XP) behoort tot de meest toegepast Agile ontwikkelmethodes. Bij XP ligt de nadruk vooral op samenwerking, snelle en vroegtijdige ontwikkeling van software en professionele ontwikkelmethodes. XP is gebaseerd op vier principes:
– communicatie
– Eenvoud
– Feedback
– Moed

Behalve het iteratief en incrementeel ontwikkelen van software, heeft XP onder andere deze kenmerken:
– Teams van ontwikkelaars en gebruikers
– Kleine regelmaige opleveringen
– Testdriven development
– Releaseplanningspel
– Iteratieplanningspel
– Voortdurende integratie
– Duurzaam werktempo

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu