Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Boxplot

Een Boxplot is een van de basis diagrammen waarmee centraliteit, spreiding en verdeling van een set continue gegevens set wordt weergegeven. Het vat de gegevens set op vijf punten samen.

  1. De box (het vak) bevat de middelste 50% van de gegevens.
  2. De Mediaan is het punt waarvan 50% van de gegevens erboven ligt en 50 % eronder.
  3. Het 1e kwartiel is waar tot en met 25% van de gegevens onder valt.
  4. Het 3e kwartiel is waar tot 75% onder valt en 25% boven.
  5. De snorharen strekken zich maximaal 1,5 keer de lengte van de kwartielen uit.

Gegevens hierbuiten worden als uitschieters beschouwd.

Six Sigma
Menu