Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Controle limieten

Controle limieten begrenzen het gebied van drie standaard deviaties aan beide zijden van een middenlijn of gemiddelde van gegevens die op een controlekaart geplot zijn. Verwar de Controle limieten niet met de specificatie limieten. Controle limieten geven de verwachtte variatie van de gegevens weer.

Aliassen: Control Limits

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu