Cpk (Process Capability index)

Een Process Capability index, waarbij rekening wordt gehouden met de spreiding t.o.v. het centrum: in feite de Cp voor een gecentreerd proces met een vergelijkbaar niveau van defecten – de verhouding tussen de toelaatbare afwijking, gemeten vanaf het gemiddelde naar de dichtstbijzijnde tolerantiegrens, en de werkelijke eenzijdige 3 x sigma verspreiding van het proces. In een formule: Ofwel Cpk = (USL-gemiddelde) / (3 x sigma) of (gemiddelde-LSL) / (3 x sigma), afhankelijk van welke de laagste van de twee is (dat wil zeggen, afhankelijk van de vraag of de verschuiving naar boven of beneden is). Cpk van ten minste 1,33 is wenselijk.
Terug naar woordenboek