Customer

De KLANT (met hoofdletters) De afnemer van een product of een dienst. De kan een interne of externe partij zijn. De klant is het uitgangpunt, zowel bij Six Sigma als bij Lean Six Sigma.
Terug naar woordenboek