Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
CVSM

CVSM = Complexity Value Stream Map = Complexiteit WaardeStroom Overzicht. Een CVSM is een tool waarbij drie dingen inzichtelijk worden gemaakt: (1) de processtroom (2) informatie over tijd die is besteed (3) Data die laat zien hoeveel verschillende types diensten of productendoor de waardestroom gaan. Het is het middel om duidelijk maken of complexiteit zinvol is of niet.

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu