Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
DPO

Het aantal defecten per gelegenheid (DPO) is het totaal van de defecten gedeeld door het totaal aantal mogelijkheden dat een defect kan voordoen.

DPO kan worden gebruikt om DPMO te berekenen. Voorbeeld: Als er 34 defecten zijn in 750 productie eenheden die ieder 10 mogelijkheden hebben waar het fout kan gaan, dan is DPO=34/750*10=0,0045

Aliassen: Defects per Opportunity

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu