EDP AUDIT

Electronic Data Processing is een verouderd woord voor wat tegenwoordig ICT (Informatie- en Communicatie Technologie) wordt genoemd. AUDIT is volgens van Dale een onderzoek naar een bedrijfsorganisatie. De samenvoeging EDP AUDIT houdt in de beoordeling en de advisering bij objecten van de informatievoorziening in een omgeving waar gebruik wordt gemaakt van ICT. Het doel hiervan is kwalitatief en/of kwantitatief een bijdrage te leveren aan een adequate organisatie van de informatievoorziening, waarbij de doelstellingen van de organisatie gerealiseerd worden.
Terug naar woordenboek