First Time Right - woordenboek sixsigma.nl Woordenboek

First Time Right

Het in een keer goed doen. Dat wil zeggen dat een product in een keer foutloos wordt geproduceerd, of een dienst foutloos wordt geleverd.
Terug naar woordenboek