Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
First Time Right

Het in een keer goed doen. Dat wil zeggen dat een product in een keer foutloos wordt geproduceerd, of een dienst foutloos wordt geleverd.

Six Sigma
Menu