Flow

Een ononderbroken, ongehinderde, liefst stuksgewijze doorstroming van het product of de service door het proces.
Terug naar woordenboek