FMEA

FMEA = Failure Mode and Effects Analysis is een methodiek waarbij bij ontwerpprocessen van producten of productiemethoden wordt nagegaan wat de kans is op falen en wat daarbij het optredende risico is. Hierop worden dan acties gedefinieerd om de faalkans terug te brengen. Er wordt op onderdeelniveau (of processtapniveau) gestart en omhoog gewerkt naar het complete product of proces.
Terug naar woordenboek