Fout type I

Fout die ertoe leidt om de nulhypothese te verwerpen terwijl deze in feite waar is.
Aliassen: Error type I
Terug naar woordenboek