Gantt Chart

Een Gantt Chart is een staafdiagram en geeft de structuur en tijdsplanning van een project weer en wordt gebruikt als monitoring tool van een project. De Gantt Chart geeft inzicht in: projectduur op de horizontale as, in tijdseenheden (weken, maanden) benodigd voor de uitvoering van het project; Een of meerdere staven per mijlpaal voor de start- en einddatum (de doorlooptijd) van elk projectonderdeel en de verbinding tussen de projectonderdelen en mijlpaal en de onderlinge afhankelijkheid daartussen; De mijlpalen van het project op de verticale as; De verantwoordelijke en betrokken partners voor elk projectonderdeel; De mijlpalen (milestones).
Terug naar woordenboek