Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Juran

Dr. Juran wordt gezien als één van de grondleggers van het kwaliteitsdenken. Hij heeft de menselijke dimensie toegevoegd aan het daarvoor alleen op statistiek gebaseerde kwaliteitsdenken. Hij heeft de Pareto principe toegepast op een wijze die nu als standaard wordt gezien. In 1951 heeft hij het ‘Quality Control Handbook’ geschreven. Zijn gedachtegoed wordt vandaag de dag door het Juran instituut actueel gehouden.

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu