Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Lean

Lean is een bedrijfsstrategie voor het verbeteren van de efficiëntie en het elimineren van verspillingen en activiteiten zonder toegevoegde waarde. Het elimineren van verspillingen heeft als doel het creëren van flow en voldoen aan de klantvraag. Bekendheid werd vooral verspreid door het door Toyota toegepaste Lean Manufacturing. Lean is niet alleen geschikt voor het stroomlijnen van fabriageprocessen, maar krijgt ook steeds meer voet aan de grond in dienstverlenende sectoren, zoals de verzekeringswereld, het bankwezen en de Zorg.

Lean management

Lean Management is een filosofie gericht op continue procesverbetering. Door werknemers de juiste initiatieven te laten ontwikkelen en hen voldoende handvatten te bieden om waarde te creëren voor de organisatie en de klanten, draagt Lean Management direct bij aan de bedrijfsresultaten.

Lean Champion

Lean Champions zijn verantwoordelijk voor de effectieve inzet van het Lean-programma. Ze ondersteunen managers en-of binnen hun eigen activiteiten, resulterend in een vermindering van doorlooptijd en operationele kosten voor de bedrijfsprocessen Lean Champions zorgen ervoor dat Lean experts alle steun hebben die ze nodig hebben voor uit te voeren van een succesvolle Lean uitvoeringsplan.

Lean Champions speelt de rol van het adviseur van het lokale leiderschap van teams voor het meest geschikte uitrolplan in hun gebied of regio, en ondersteunen een snelle uitvoering.

Lean Manufacturing

Produceren volgens de Lean principes. Uit het productie proces worden de bronnen van verspilling geëlimineerd.

Aliassen: Lean Productie
Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek die een aantoonbare en duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat oplevert. Hierbij ligt de focus op wat de klant écht belangrijk vindt. Deze aanpak leidt tot het tegelijkertijd reduceren van kosten, het verhogen van de klanttevredenheid én het verkorten van de doorlooptijd. Hierbij wordt geïnvesteerd in uw eigen mensen en gebruik gemaakt van hun kennis en kunde.

Lean Six Sigma biedt een framework waarmee een organisatie op een gestructureerde wijze continu kan verbeteren. Het implementeren van Lean Six Sigma geeft een organisatie een doelgerichte aanpak om de strategie om te zetten naar concrete resultaten en succesvoller te zijn dan haar concurrenten.

Lean Six Sigma verbeterprojecten

Projecten waarbij processen worden verbeterd door een combinative van Lean en Six Sigma methodieken. Door Lean wordt verspilling uit processen verwijderd en door Six Sigma wordt, op feiten gebaseerd, de kans op defecte producten verkleind.

Lean Startup

Een startup die met een klein team veel experimenteert, meteen feedback uit de markt ophaalt en en aan de hand daarvan een product verbetert, is een Lean startup. Waar de traditionele watervalaanpak in 1x een compleet product aflevert, Agile een totaal product in kleine stapjes, hanteert een Lean startup een nieuwe vorm van productontwikkeling. De oprichters van een Lean startup bepalen eerst wat minimaal nodig is en toetsen dit meteen bij de klant.

Lean Thinking

De vijf-stappen gedachte proces voor het begeleiden van de implementatie van Lean technieken is makkelijk te onthouden, maar niet altijd eenvoudig te realiseren:

  1. Specifieer de waarde vanuit het standpunt van de eindklant per product familie.
  2. Identificeer alle stappen in de waarde stroom(flow) voor elk product familie, elimineer zoveel mogelijk die stappen die geen waarde creëren.
  3. Laat de waarde creërende stappen elkaar kort opvolgen zodat het product vlot naar klant stroomt.
  4. Als er een waarde stroom is geïntroduceerd, zorg voor een pull-mechanisme, zodat het proces geactiveerd wordt door een klantvraag.
  5. Als waarde is gespecificeerd, waarde stromen zijn geïdentificeerd, verspillende stappen zijn verwijderd, en flow en pull zijn geïntroduceerd, begin opnieuw met het proces en blijven dit doen tot een staat van perfectie is bereikt, waarbij een perfecte waarde wordt gecreëerd, zonder afval.
LIFO

LIFO = Last In First Out Is een voorraadmanagementsysteem waarbij het laatste product als eerste wordt verkocht zodat de klant altijd een vers of nieuw product heeft. Nadeel is dat aan het eind van een periode (dag, week, maand, jaar) met een oude voorraad kan zijn ontstaan, die niet afgeschreven kan worden. Het tegenovergestelde van LIFO is FIFO (zie FIFO). Beide termen worden ook vaak bij personeelsmanagement gebruikt.

line balancing

line balancing in het Nederlands Lijnbalancering verwijst naar het juist toewijzen van productietijd aan machines en/of mensen zodat er voor een vereiste productie zo weinig mogelijke tijd nodig is. Door het voorkomen van schommelingen in de productieproces, breng je schommelingen in de eindmontage van de lijn naar nul

Little’s Law

Little’s Law gaat over de doorlooptijd van een proces. Dat kan een productieproces zijn maar ook een goedkeuringsproces voor een hypotheekaanvraag. De formule van Little’s Law is Lead Time = WIP(zie WIP) (units) / ACR(zie ACR) (units per time period) wat in het Nederlands betekent: doorlooptijd = onderhanden werk / gemiddelde output per tijdseenheid. Een voorbeeld een hypotheekafdeling bij een bank heeft één dag nodig om tien hypotheekaanvragen af te ronden. Gemiddeld hebben ze honderd hypotheken tegelijk in behandeling. Dit betekent dat de doorlooptijd tien werkdagen is. Als de bank in plaats van honderd hypotheken tegelijk maar dertig tegelijk in behandeling heeft is de doorlooptijd nog maar drie dagen. Deze wet is bedacht door en vernoemd naar John D.C. Little. Dr Little is professor aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en wordt gezien als een van de uitvinders van de marketing wetenschap.

Six Sigma
Menu