Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Master Black Belt

Dit is het hoogste niveau van technische en organisatorische vaardigheden op het Lean Six Sigma gebied. De Master Black Belts (MBB) zijn verantwoordelijk voor technische begeleiding van het Lean Six Sigma programma en zorgen er voor dat het bedrijfs is zelfvoorzienend is in kennis opbouw en LSS opleidingen. Zij zijn de in-house experts in Six Sigma-tools en methodologie.

Aliassen: MBB
MBO

Management by Objectives (MBO) is een proces van het definiëren van doelstellingen binnen een organisatie, waarbij management en medewerkers gezamenlijk akkoord met de doelstellingen en begrijpen wat ze moeten doen en wat van hun verwacht wordt in de organisatie. De term “management by objectives” werd voor het eerst gepopulariseerd door Peter Drucker in zijn 1954 boek ‘The Practice of Management’. De essentie van het MBO is gezamenlijk doelen stellen, het kiezen verloop van de acties en besluitvorming. Een belangrijk onderdeel van het MBO is het meten en de vergelijking van de werkelijke prestaties van de medewerker aan de norm. In het ideale geval wanneer werknemers zelf zijn betrokken bij het stellen van doelen en het kiezen van het verloop van de actie die moet worden gevolgd, zijn ze beter hun taken te vervullen.

Minimum Viable Product

Als je de klant vraagt wat hij wilt, zal hij alles vertellen wat in hem op komt. Met Minimum Viable product wordt aan de klant gevraagd wat hij ‘nu nu nu’ vandaag wil hebben en wat voor hem directe waarde is. Dit wordt door het (Scrum) team dan als eerste opgeleverd.

MSA – Meet Systeem Analyse

MSA staat voor Meet Systeem Analyse. Dit is een systematische inschatting of de metingen of gepresenteerde data van voldoende betrouwbaarheid zijn om conclusies op te baseren. Betrouwbaarheid wordt uitgedrukt in termen als nauwkeurigheid en herhaalbaarheid, oftewel zijn de waarnemers in staat om bij een gelijke waarneming ook wederkerig en onderling gelijkend een meting te verrichten.

Muda

Muda staat voor verspilling. Dit zijn alle activiteiten die geen waarde toevoegen voor het eindproduct of dienst.

Mura

Mura is het woord voor onregelmatigheid en onbalans. Mura ontstaat wanneer een deel van een proces heel vlot loopt en het proces op een andere plek langzamer stroomt.

Muri

Muri staat voor te hard werken of overbelasten. Dit geldt voor medewerkers als machines.

Six Sigma
Menu