Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
NEN

NEN betekent de NEderlandse Norm. Het is een standaard waarin alle voor Nederland specifieke normen worden vastgelegd. NEN 1010 is bijvoorbeeld een norm die precies vastlegt waar en op welke hoogte stopcontacten en lichtschakelaars in een huis in Nederland moeten worden aangelegd.

Niet-normale kansverdeling

Niet normale kansverdelingen komen, ondanks de Centrale Limietstelling en wat sommige docenten suggereren, in de praktijk meer dan genoeg voor.

Bijvoorbeeld tellingen (discreet) of doorlooptijden of levensduren (Weibull) zijn veelal niet normaal verdeeld. Dergelijke kansverdelingen komen in Lean Six Sigma veelvuldig als CTQ’s voor. Voor betrouwbare schattingen van procesprestaties bijvoorbeeld is het van belang om niet klakkeloos met gemiddelden en standaardafwijkingen te rekenen, alsof er sprake is van een normale kansverdeling. Dit laatste kan onzin opleveren.

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut,een stichting die de normen, die in Nederland geldig zijn beheert en publiceert.

Non Value Added Time

Non-value Added Time, ook wel waste genoemd en in het Nederlands betekend het `tijd die geen waarde toevoegt´, Non Value Added Time verwijst naar de werkzaamheden die geen waarde toevoegen of niet nodig zijn voor het totale project. Bijvoorbeeld je hebt een huishoudster en betaalde haar 50 euro om jouw huis schoon te maken gedurende twee uur. Maar tijdens die twee uur kom je erachter dat ze een tijdschrift te lezen tijdens het wachten op de vaatwasser in plaats van iets anders schoon te maken of het gazon te maaien of het reinigen van het huis waarvoor u haar betaald. Dit zijn alle vormen van Non value Added Time.

Aliassen: NVAT
Normale Kansverdeling

De continue normale kansverdeling (Eng.: normal distribution) is de meest gebruikte kansverdeling in literatuur en opleiding. Deze beroemde e-tot-de-macht-zoveel-functie is afkomstig van een van de meest briljante wiskundigen ooit: Gauss.

Voorbeelden van normaal verdeelde variabelen zijn lengte en gewicht van vrouwen en mannen.

Met een normale kansverdeling is het makkelijk rekenen. Een andere reden voor de bekendheid of populariteit ervan is dat er een fraaie statistische stelling achterzit, genaamd de Centrale Limietstelling.

De Centrale Limietstelling houdt in dat sommaties (en gemiddelden) uiteindelijk convergeren naar de normale kansverdeling, onafhankelijk van de achterliggende oorspronkelijke kansverdelingen

Stel dat u met een dobbelsteen gooit. De kans op welke uitkomst dan ook (1, 2, …, 6) is constant, nl. 1/6. Indien u bijvoorbeeld 10 keer gooit, is de totale som van deze worpen (bij benadering) wel normaal verdeeld.

NPS

Net Promotor Score (NPS) is gebaseerd op de Ultieme vraag aan je klant:” Zou je mijn bedrijf en diensten aanbevelen bij vrienden en kennissen of collega’s”.. Als een klant de service van je bedrijf aanbeveelt, geeft hij er een stempel van vertrouwen aan mee ten opzichte van degene aan wie hij het bedrijf aanbeveelt. Deze personen kennen elkaar en hebben al een band. Deze band versterkt de waarde van de aanbeveling. Dit zijn ook klanten die weer bij je terug zouden komen, waarmee je een langdurige klantrelatie kunt ontwikkelen.

Deze zogenaamde promotors heb je ook nodig om de werkelijke lange termijn groei te kunnen voorspellen.

Als je de juiste vragen stelt, in dialoog gaat met de klant, kun je de Net Promotor Score berekenen, en aan de hand daarvan de weg openen naar werkelijke groei. Het meetbaar maken van deze zogenaamde NPS (Net Promotor Score) = promotors – detractors is een doorbraak in die zin dat er inzicht kan worden verkregen in het effect van klantenservice op groei, vooruitgang en verbeteren. De netpromotor score heeft een schaal van 10, waarbij 9 en 10 promotors zijn, 7 en 8 ‘passieven’ en 0 t/m 6 detractors. Door de relatie met de klant te versterken,

Six Sigma
Menu