NEN

NEN betekent de NEderlandse Norm. Het is een standaard waarin alle voor Nederland specifieke normen worden vastgelegd. NEN 1010 is bijvoorbeeld een norm die precies vastlegt waar en op welke hoogte stopcontacten en lichtschakelaars in een huis in Nederland moeten worden aangelegd.
Terug naar woordenboek