Operational Innovation

Operationele innovatie is het uitvinden en invoeren van nieuwe manieren van doen van het werk. Opertaionele Innvatie zit dicht tegen business process reengineering. In zijn artikel “Deep Change: How Operational Innovation Can Transform Your Company”” van april 2004 in de Harvard Business review is Michael Hammer voorzichtig om operationele innovatie te onderscheiden van operationele verbeteringen en Operational Excellence. Deze laatste omvat het bereiken van hoge prestaties via de bestaande manieren van werken: minder fouten, kosten en vertragingen, zonder fundamentele wijziging van hoe het werk wordt gedaan. Operationele innovatie, daarentegen, betekent “Op de proppen komen met geheel nieuwe manieren van het vullen van bestellingen, het ontwikkelen van producten, het verlenen van klantenservice, of enige andere activiteit te doen die een onderneming uitvoert.”
Aliassen: Operationele innovatie
Terug naar woordenboek