Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Out of Control OOC

Binnen de de statistische procesbeheersing (SPC) is de term Out of Control (OOC) terug te vinden.

Er wordt binnen SPC wordt onderscheidt gemaakt tussen gewone variatie die inherent is aan het proces (common cause variation), en bijzondere variatie waar een specifieke oorzaak aan ten grondslag ligt (special cause variation). Een OOC is een signaal waar een specifieke oorzaak achter zit.

Als er bij een statistisch beheerst proces iets mis gaat (iets is OOC), dan moet er vervolgens iets met dit signaal gedaan worden, om de oorzaak weg te nemen. Dit kan met behulp van een zogenaamd Out of Control Action Plan (OCAP).

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu